Tallinna Mesinike Seltsi põhikirjaga saad tutvuda siin: TMS Põhikiri

Avaldus

Nimi (nõutav)

Isikukood (nõutav)

Email (nõutav)

telefon

Olen tutvunud põhikirjaga ja nõustun seda täitma